Omställningsstöd

De senaste två åren har varit påfrestande för många bolag på grund av Covid-19. Regeringen har infört ett omställningsstöd för företag vars försäljning minskat på grund av pandemin. Stödet kan användas av fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är registrerade för F-skatt. Skatteverket sköter hanteringen av omställningsstödet och beslutar om företaget har rätt till stöd eller inte.

Grundförutsättningar för rätt till omställningsstöd för företag:

 • Den minskade omsättningen ska uteslutande bero på Covid-19
 • Företagets nettoomsättning ska under det räkenskapsår som avslutades närmast före den 1 maj 2020 ha uppgått till minst 250 000 kronor
 • Stödbeloppet ska uppgå till minst 5 000 kronor
 • Företaget eller dess moderföretag, har redan eller kommer inte mellan april 2020 och juli 2022* att verkställa eller fatta beslut om vinstutdelningar, återbetalning av aktieägartillskott, m m.*beroende på vilken stödperiod
 • Företaget får inte ha ekonomiska svårigheter. Bedömningen om företaget har ekonomiska svårigheter ska göras vid två olika tidpunkter: 31 december 2019 och vid prövningen av ansökan.
 • Företaget måste ha försökt att få försäkringsersättning, skadestånd eller liknande ersättning för förlorad omsättning först

Stödet har delats upp under olika perioder. Nedan hittar du krav på omsättningstapp, sista ansökningsdag och maximal ersättning för respektive period.

Februari 2022:

 • Ansökan stängde 13 april 2022
 • Minskad nettoomsättning med mer än 30 procent jämfört med samma månad 2019
 • Ersättning gavs med maximalt 90 procent av de fasta kostnaderna för mindre bolag

Januari 2022:

 • Ansökan stängde 31 mars 2022
 • Minskad nettoomsättning med mer än 30 procent jämfört med samma månad 2019
 • Ersättning gavs med maximalt 90 procent av de fasta kostnaderna för mindre bolag

December 2021:

 • Ansökan stängde 31 mars 2022
 • Minskad nettoomsättning med mer än 30 procent jämfört med samma månad 2019
 • Ersättning gavs med maximalt 90 procent av de fasta kostnaderna för mindre bolag

September 2021:

 • Ansökan stängde 29 oktober 2021
 • Minskad nettoomsättning med mer än 30 procent jämfört med samma månad 2019
 • Ersättning gavs med maximalt 90 procent av de fasta kostnaderna för mindre bolag

Augusti 2021:

 • Ansökan stängde 8 oktober 2021
 • Minskad nettoomsättning med mer än 30 procent jämfört med samma månad 2019
 • Ersättning gavs med maximalt 90 procent av de fasta kostnaderna för mindre bolag

Juli 2021:

 • Ansökan stängde 30 september 2021
 • Minskad nettoomsättning med mer än 30 procent jämfört med samma månad 2019
 • Ersättning gavs med maximalt 90 procent av de fasta kostnaderna för mindre bolag

Juni 2021:

 • Ansökan stängde 31 augusti 2021
 • Minskad nettoomsättning med mer än 30 procent jämfört med samma månad 2019
 • Ersättning gavs med maximalt 90 procent av de fasta kostnaderna för mindre bolag

Maj 2021:

 • Ansökan stängde 31 augusti 2021
 • Minskad nettoomsättning med mer än 30 procent jämfört med samma månad 2019
 • Ersättning gavs med maximalt 90 procent av de fasta kostnaderna för mindre bolag

April 2021:

 • Ansökan stängde 30 juni 2021
 • Minskad nettoomsättning med mer än 30 procent jämfört med samma månad 2019
 • Ersättning gavs med maximalt 90 procent av de fasta kostnaderna för mindre bolag

Mars 2021:

 • Ansökan stängde 30 juni 2021
 • Minskad nettoomsättning med mer än 30 procent jämfört med samma månad 2019
 • Ersättning gavs med maximalt 90 procent av de fasta kostnaderna för mindre bolag

Januari – februari 2021:

 • Ansökan stängde 30 april 2021
 • Minskad nettoomsättning med mer än 30 procent jämfört med samma månader 2019
 • Ersättning gavs med maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna för mindre bolag

November – december 2020:

 • Ansökan stängde 30 april 2021
 • Minskad nettoomsättning med mer än 30 procent jämfört med samma månader 2019
 • Ersättning gavs med maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna för mindre bolag

Augusti – oktober 2020:

 • Ansökan stängde 30 april 2021
 • Minskad nettoomsättning med mer än 40 procent jämfört med samma månader 2019
 • Ersättning gavs med maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna för mindre bolag

Juni – juli 2020:

 • Ansökan stängde 30 november 2020
 • Minskad nettoomsättning med mer än 50 procent jämfört med samma månader 2019
 • Ersättning gavs med maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna

Maj 2020:

 • Ansökan stängde 30 november 2020
 • Minskad nettoomsättning med mer än 40 procent jämfört med samma månad 2019
 • Ersättning gavs med maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna

Mars – april 2020:

 • Ansökan stängdes 1 september 2020
 • Minskad nettoomsättning med mer än 30 procent jämfört med samma månader 2019
 • Ersättning gavs med maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna