Löpande bokföring

Att vara egen företagare kan vara både tids- och energikrävande. Låt oss hjälpa dig med bolagets löpande bokföring så att du kan fokusera på det som du brinner för!

Vid uppstart hos oss på Livero Redovisning får du en rutinbeskrivning på hur inlämningen av materialet sker. Vi strävar efter en digital hantering i största mån möjligt, där du smidigt mejlar över alla underlag direkt till bokföringsprogrammet.

När bokföringen är komplett kan du logga in på vår kundportal för att få tillgång till:

  • betalningssammanställning till Skatteverket
  • balans- och resultatrapporter
  • bolagshandlingar
  • lönebesked.

Det digitala arbetssättet underlättar hanteringen av den löpande bokföringen men vi anser fortfarande att den personliga kontakten är kärnan för ett gott samarbete. Därför får du alltid en dedikerad kontaktperson hos oss som värnar om ditt bolag och vars mål är att underlätta din vardag.

Du bestämmer själv hur mycket du vill göra på egen hand och vad du vill överlåta till oss. En del av våra kunder sköter majoriteten av det administrativa på egen hand medan andra, oftast större bolag, önskar hjälp även med betalningar, budgetar, nyckeltalsanalys och dylikt.

[NEXForms id=”6″]

[NEXForms id=”8″]