Löneadministration

Som kund hos oss får en ansvarig lönekonsult vars uppgift är att underlätta lönehanteringen.

Hur går det till?

Ni lämnar löneunderlag till oss varje månad enligt överenskommen deadline.
Löneunderlaget kan exempelvis bestå av rapportering av arbetade timmar, avvikelser och anställningsavtal för nyanställda. Baserat på dessa uppgifter förbereder vi preliminära lönebesked samt banklista. Ni granskar lönerna och återkommer med eventuella justeringar alternativt ett godkännande.

Om ni sköter företagets betalningar på egen hand får ni en utbetalningslista som underlag för överföringarna. I annat fall finns möjligheten för oss att skicka filer där ni endast behöver godkänna utbetalningarna hos banken.

Som ägare i bolaget kan det ibland vara svårt att bestämma hur stor lön man ska ta ut. Vi hjälper gärna till med att kalkylera rimlig lön utifrån bolagets möjligheter och dina önskemål som privatperson.

Om utrymme finns är det mest fördelaktigt att ta ut lön upp till brytpunkten för statlig inkomstskatt. För inkomståret 2021 är brytpunkterna olika beroende på om du har fyllt 65 år vid årets ingång.
Brytpunkten för dig som inte har fyllt 65 år vid årets ingång är 537 200 kronor.
Om du har fyllt 65 år vid årets ingång kan du ha en total årsinkomst om 596 800 kronor innan den statliga inkomstskatten tas ut. Att brytpunkten är högre för personer som har fyllt 65 år beror på att grundavdraget är högre.

Få en prisuppskattning

0