Bokslut

Vi erbjuder olika paketpriser för det årliga bokslutet baserat på ditt bolags storlek.

Oavsett om du sköter bokföringen på egen hand och endast behöver hjälp med bokslutet eller om du vill att vi sköter alltihop, kan vi utforma ett paket anpassat efter just dina behov.

Priset på de olika paketen beror på bolagets omsättning, antal anställda, antal verifikationer per år och om bokslutet behöver granskas av en revisor.
Bolagsformerna som vi arbetar med är aktiebolag, enskilda firmor och handelsbolag.
Paketen till höger vänder sig till aktiebolag. Kontakta oss för priser för andra bolagsformer.

Följande ingår i bokslutet
avstämningar, bokslutstransaktioner, periodiseringar, avskrivningar, bokslutsdispositioner, årsredovisning, inkomstdeklaration

Granskning av revisor?

Aktiebolaget behöver välja in en revisor i bolaget om de når upp till två av följande punkter för de två senaste räkenskapsåren:

  • fler är 3 anställda i medeltal
  • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Kravet på revisor gäller alltså först från och med det tredje räkenskapsåret, och man ska ha uppfyllt samma punkter för båda åren.

Om ditt bolag uppfyller kraven för revisorsplikt och behöver hjälp med att hitta en revisor kan vi hjälpa dig.

MINI

Bokslut för mindre bolag
Sköter bokföringen på egen hand
Omsättning mellan 0 – 300 tkr per år
0 – 5 anställda
Ingen revisor

MEDEL

Bokslut för mellanstora bolag
Omsättning mellan 300 tkr – 3 mkr
6-20 anställda
Revisorskrav

MAX

Bokslut för stora bolag
Omsättning mellan 3 – 6 mkr
21-30 anställda
Revisorskrav