Rådgivning

Vi på Livero Redovisningsbyrå erbjuder även ekonomisk rådgivning till både dig som är etablerad företagare och entreprenör eller inför uppstart av ny verksamhet eller företag. Du behöver inte vara kund hos oss för att ta del av ett rådgivningstillfälle med vår ekonomiska rådgivare.

Vid ett rådgivningstillfälle kan behovet vara att:
  • se över företagets lönsamhet
  • se över företagets framtida utveckling både ekonomiskt och verksamhetsmässigt
  • ha en ekonomisk samtalspartner som kan stödja både företagets ekonomi och företagarens privata ekonomi
  • se över för och nackdelar med befintlig företagsform.

Ett aktivt engagemang i den egna verksamheten tillsammans med ekonomisk rådgivning ger ett positivt resultat i form av bättre lönsamhet och en medvetenhet om vilken företagsform som passar bäst för att få maximalt vinstuttag med minsta möjliga skatt.