Rådgivning

Livero Redovisningsbyrå erbjuder även ekonomisk rådgivning till dig som är etablerad företagare, entreprenör eller står inför uppstart av ny verksamhet. Du behöver inte vara befintlig kund hos oss och du förbinder dig inte till något när du tar del av ett rådgivningstillfälle.

Vid ett rådgivningstillfälle kan behovet vara att se över företagets:

  • lönsamhet
  • framtida utveckling både ekonomiskt och verksamhetsmässigt
  • för och nackdelar med befintlig företagsform
  • ekonomisk samtalspartner som kan stödja:
    • företagets ekonomi
    • företagarens privata ekonomi.

Ett aktivt engagemang i den egna verksamheten tillsammans med ekonomisk rådgivning ger ett positivt resultat i form av bättre lönsamhet och medvetenhet om vilken företagsform som passar bäst för att få maximalt vinstuttag med minsta möjliga skatt.