När ska mitt bolag lämna in årsredovisningen till Bolagsverket?

Årsredovisningen ska vara Bolagsverket tillhanda senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

Tabellen nedan visar när årsredovisningen senast måste vara inlämnad beroende på när bolagets räkenskapsår slutar.

Räkenskapsårets slut Årsredovisningen ska ha kommit in senast
31 juli 2021 Måndag 28 februari 2022
31 augusti 2021 Torsdag 31 mars 2022
30 september 2021 Måndag 2 maj 2022
31 oktober 2021 Tisdag 31 maj 2022
30 november 2021 Torsdag 30 juni 2022
31 december 2021 Måndag 1 augusti 2022
31 januari 2022 Onsdag 31 augusti 2022
28 februari 2022 Fredag 30 september 2022
31 mars 2022 Måndag 31 oktober 2022
30 april 2022 Onsdag 30 november 2022
31 maj 2022 Måndag 2 januari 2023
30 juni 2022 Tisdag 31 januari 2023

Vad händer om årsredovisningen inte kommer in i tid?

Företaget måste betala förseningsavgift om Bolagsverket inte har fått in en komplett årsredovisning senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

Företaget kan behöva betala totalt tre förseningsavgifter beroende på när årsredovisningen lämnas in.

Ärende Kronor
Förseningsavgift 1, försening från dag ett 5 000
Förseningsavgift 2, försening mer än två månader 5 000
Förseningsavgift 3, försening mer än fyra månader 10 000

* OBS förseningsavgifterna ovan avser privata aktiebolag
För förseningsavgifter för publika aktiebolag klicka här

Källa:
Bolagsverket