När ska mitt bolag lämna in årsredovisningen till Bolagsverket?

Årsredovisningen ska vara Bolagsverket tillhanda senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

Tabellen nedan visar när årsredovisningen senast måste vara inlämnad beroende på när bolagets räkenskapsår slutar.

Räkenskapsårets slut Årsredovisningen ska ha kommit in senast
31 juli 2020 Måndagen 1 mars 2021
31 augusti 2020 Onsdag 31 mars 2021
30 september 2020 Fredag 30 april 2021
31 oktober 2020 Måndag 31 maj 2021
30 november 2020 Onsdag 30 juni 2021
31 december 2020 Måndag 2 augusti 2021
31 januari 2021 Tisdag 31 augusti 2021
28 februari 2021 Torsdag 30 september 2021
31 mars 2021 Måndag 1 november 2021
30 april 2021 Tisdag 30 november 2021
31 maj 2021 Måndag 3 januari 2022
30 juni 2021 Måndag 31 januari 2022

Vad händer om årsredovisningen inte kommer in i tid?

Företaget måste betala förseningsavgift om Bolagsverket inte har fått in en komplett årsredovisning senast sju månader efter räkenskapsårets slut.

Företaget kan behöva betala totalt tre förseningsavgifter beroende på när årsredovisningen lämnas in.

Ärende Kronor
Förseningsavgift 1, försening från dag ett 5 000
Förseningsavgift 2, försening mer än två månader 5 000
Förseningsavgift 3, försening mer än fyra månader 10 000

* OBS förseningsavgifterna ovan avser privata aktiebolag
För förseningsavgifter för publika aktiebolag klicka här

Källa:
Bolagsverket