Kundportalen

Här hittar du balans- & resultatrapporter, lönebesked, kvittenser på inlämnade moms- & arbetsgivardeklarationer samt betalningssammanställningar till Skatteverket.

[shareonedrive mode=”files” viewrole=”administrator|author|contributor|editor|subscriber” userfolders=”manual” downloadrole=”all”]