Hur använder jag kundportalen?

Trött på att leta efter dokument i inkorgen? Orolig över säkerheten i traditionella mejl?
Nu är kundportalen äntligen här!

 • Alla dokument samlade på ett ställe
 • Inloggning via bankID gör hanteringen säkrare
 • Ärenden skapas direkt i portalen och påminnelser skickas ut automatiskt
 • Flera personer kan läggas upp som användare

Huvudmappen i portalen heter ”dokument”. Själva huvudmappen är i sin tur uppdelad efter kalenderår och det är där de flesta uppladdningarna sker.

Klicka på rubrikerna nedan för svar på frågorna!

Hur loggar jag in?

När något nytt händer i portalen skickas det ut ett mejl till angiven mejladress med en länk till inloggningssidan. Du kommer även åt portalen genom att klicka på logga in knappen längst upp till höger på vår hemsida.

Inloggning görs med bankID. Det finns även möjlighet att logga in via e-post och lösenord, detta erbjuds endast användare som saknar svenskt personnummer.

Vilka enheter kan jag använda?

I dagsläget kan du öppna portalen via en webbläsare på datorn, paddan eller mobilen.
Det finns ännu ingen app men håll utkik, det kommer inom kort!

Vem kommer mejlet ifrån?

Alla utskick som görs från portalen kommer från Livero Redovisning <noreply@accountec.se>.

Hur ser jag vilken mapp som innehåller nya dokument?

Vid uppladdning av ett nytt dokument skickas det automatiskt ut ett mejl med en länk direkt till dokumentarkivet. Mappar och undermappar med nya dokument märks med en gul prick.
Det finns även en ringklocka längst upp till höger med en lista på alla notifikationer.

När ska jag godkänna betalfilen?

När sammanställningen laddas upp av oss behöver du logga in på banken och godkänna betalfilen.

Sammanställningen innehåller:

 • Namnet på leverantören
 • Kontonummer
 • OCR eller fakturanummer
 • Betaldatum
 • Belopp

Var hittar jag lönerna?

Under dokument › löner hittar du alla lönebesked och banklista för utbetalning. Undermapparna är sorterade efter årets månader och det är utbetalningen som styr vilken undermapp dokumenten hamnar i.

Löner med arbetade timmar i exempelvis juli och som utbetalas i augusti laddas upp under mappen ”08. Augusti”.

Om vi skickar lönefiler till banken ser upplägget lite annorlunda ut:

 1. Ett ärende skapas av oss med rubriken ”attest lönekörning för aktuell månad”
 2. Vi laddar upp preliminära lönebesked och utbetalningslista
 3. Eventuella justeringar som behöver göras i lönekörningen? Besvara ärendet med önskade ändringar
 4. Lönerna redo att skickas till banken för utbetalning? Klicka på attestera ärendet
 5. När lönerna är utbetalda hittar du filerna under dokument › löner › aktuell månad.

Vilka rapporter finns att ladda ner?

Balans- och resultatrapporter laddads upp av din redovisningskonsult när bokföringen är färdigställd. Undermapparna är sorterade månadsvis för att du enkelt ska hitta rapporter för önskad period.
Om du lämnar in materialet kvartalsvis laddas rapporter upp för exempelvis januari-mars under mappen ”03.Mars”.

Rapporterna är ett indikation på företagets mående och det är således viktigt att kunna tolka dem. Vi rekommendera därför att du bokar en utbildningstimme med din redovisningskonsult där ni går igenom uppbyggnaden av balans- och resultatrapporter!

Hur vet jag vad som ska betalas till Skatteverket?

De allra flesta företagen ska betala in skatter till bolaget skattekonto omkring den tolfte varje månad.

Under dokument › skatteverket finner du betalningssammanställningar för varje månad.
Det är månaden då beloppet förfaller till betalning som styr vilken undermapp sammanställningen hamnar i.

Betalningsammanställningen innehåller:

 • Belopp att betala eller att få tillbaka
 • Skatteverkets bankgiro
 • Ditt OCR-nummer
 • Förfallodatum
 • Vad betalningen avser