Gåvor till anställda

Huvudregeln är att gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga.

Undantaget är julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor. En sådan gåva är skattefri så länge gåvans värde inklusive moms inte överstiger vissa beloppsgränser. Om värdet överstiger dessa beloppsgränser är gåvan skattepliktig från första kronan. Du som arbetsgivare måste ge gåvan till alla anställda eller till en större grupp av anställda för att reglerna om skattefrihet ska gälla.

  • Julgåva till anställdmax 500 kronor inklusive moms.
  • Jubileumsgåva till anställdmax 1 500 kronor inklusive moms, inte tidigare än företagets 25-årsjubileum och inte oftare än i 25-årsintervaller.
  • Minnesgåva till anställdmax 15 000 kronor inklusive moms. Kan erbjudas till personer som har varit anställda i minst sex år. Detta i samband med att den anställda uppnår viss ålder (jämna födelsedagar från 50 år och uppåt), längre tids anställning (minst 20 år) eller när anställningen upphör. Får inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör.

Gåvor som utges till anställda under perioden 1 januari – 31 december 2021 behöver inte förmånsbeskattas om gåvornas värde sammantaget inte överstiger 2 000 kr per anställd och att de inte lämnas i pengar.

Den tillfälliga skattefriheten gäller utöver de möjligheter som finns sedan tidigare att ge skattefria gåvor till anställda, exempelvis julgåvor. Julgåvan får i normala fall uppgå till ett värde av max 500 kronor för att vara skattefri men under 2021 är det tillåtet att kombinera den tillfälliga gåvan med julgåvan och ge de anställda en skattefri julgåva för upp till 2 500 kronor inklusive moms.

Källa:
Skatteverket