Faktureringsmetoden eller kontantmetoden?

Inom bokföring finns det två olika metoder att bokföra efter; faktureringsmetoden och bokslutsmetoden (den sistnämnda även kallad kontantmetoden). Val av redovisningsmetod görs redan vid registrering av företaget.

Om du är osäker på vilken metod ditt bolag ska använda sig av kan du enkelt logga in dina sidor på Skatteverkets hemsida. Under företagsinformation hittar du information om vilken metod som gäller.

Kontantmetoden

Bokföringen görs efter företagets betalningstransaktioner, d v s alla in- och utbetalningar.
Momsen på t ex din kundfaktura redovisas till Skatteverket vid inbetalning från kund och inte vid skapandet av fakturan.

 

Kontantmetoden används i allmänhet av företag med en årlig nettoomsättning på mindre än 3 miljoner kronor. Andra företag som använder denna redovisningsmetod är de som inte har så många transaktioner. Om nettoomsättningen under året överstiger tre miljoner kronor (och förblir oförändrad) är du skyldig att övergå till faktureringsmetoden. Ändringen registreras hos Skatteverket.

Faktureringsmetoden

Bokföringen görs efter skapandet av en faktura (kundfordring) eller när du tagit emot en faktura (leverantörsskuld). Sedan bokar man bort fordran respektive skulden vid betalning.
Detta betyder att momsen på exempelvis dina kundfakturor redovisas till Skatteverket vid skapandet av fakturan, oavsett om fakturan blir betald under samma period eller inte.

Faktureringsmetoden är obligatorisk för verksamheter som har en omsättning på över 3 miljoner kronor och är praxis för aktiebolag.