Checklista vid bokslut

  • Engagemangsbesked per bokslutsdatum från samtliga banker där företagskonton finns
  • Lagerlista per bokslutsdatum
  • Kassaintyg per bokslutsdatum om företaget hanterar kontanter
  • Kund- & leverantörsfakturor som är utställda under det nya räkenskapsåret men som avser tjänst utförd eller varor levererade under aktuellt räkenskapsår
  • Kund- & leverantörsfakturor som är utställda under aktuellt räkenskapsår men som betalas på det nya räkenskapsåret
  • Semesterskuld per bokslutsdatum (om du sköter lönerna själv)
  • Journalremsa från kassaregistret för sista dagarna i räkenskapsåret
  • Årsbesked för eventuella pensionsavsättningar
  • Senaste försäkringsbrevet gällande företagets försäkringar