Checklista vid bokslut

  • Engagemangsbesked per bokslutsdatum från samtliga banker där företagskonton finns
  • Lagerlista per bokslutsdatum
  • Kassaintyg per bokslutsdatum om företaget hanterar kontanterTänk på att göra insättningar på så mycket som möjligt innan räkenskapsårets slut!
  • Kund- & leverantörsfakturor som är utställda under det nya räkenskapsåret men som avser tjänst utförd eller varor levererade under aktuellt räkenskapsår
  • Kund- & leverantörsfakturor som är utställda under aktuellt räkenskapsår men som betalas på det nya räkenskapsåret
  • Semesterskuld per bokslutsdatum Endast akutellt om du sköter lönerna själv
  • Journalremsa från kassaregistret för sista dagarna i räkenskapsåret
  • Årsbesked för eventuella pensionsavsättningar
  • Senaste försäkringsbrevet gällande företagets försäkringar