Bilförmån

Om du får använda din arbetsgivares bil privat är det en allmänt skattepliktig förmån. Ett exempel på privat användning är om du använder bil för att pendla till jobbet. Samma regler gäller oavsett om arbetsgivaren äger eller leasar en bil.

Bilförmånen uppstår om du använder arbetsgivarens bil för privata resor vid fler än tio tillfällen per år eller mer än 100 mil. Det är viktigt att du för en körjournal där alla resor antecknas, både privata och i tjänsten.

Läs mer om hur en körjournal ska se ut här.

Kostnaden för en förmånsbil beror på bilens nybilspris, extrautrustning, om bilen är miljöbil, om man kör
minst 3 000 mil i tjänsten och fordonsskatten. Räkna ut förmånsvärdet för din bil här.

Drivmedelsförmån

Om bolaget står för drivmedelskostnaden för dina privata resor ska du beskattas för drivmedelsförmån.
Det gäller oavsett om du kör en förmånsbil eller din egen privata bil och alla typer av drivmedel, inklusive el och andra miljöbränslen. Exempel på privata resor är resor till och från arbetsplatsen.

Drivmedelsförmån beräknas separat från bilförmån och du beskattas för drivmedelsförmån månaden efter att du har tankat eller laddat bilen. Exakt hur ditt förmånsvärde ska beräknas beror på om drivmedlet går till en förmånsbil eller till din privata bil.

Vid beräkning av förmånen utgår man från marknadsvärdet. Som marknadsvärde för bensin, diesel, gas och etanol använder man det faktiska pris som arbetsgivaren har betalat för drivmedlet.

Som marknadsvärde vid laddning av elbil vid arbetsplatsen kan man använda samma genomsnittliga pris per kilowattimme som du skulle betala om du laddat bilen vid din bostad.