Starta eller avveckla bolag

Är du i behov av att registrera ett nytt bolag omgående?
Vi samarbetar med Bp Bolagspartner AB som hjälper dig att beställa ett lagerbolag så att du får alla handlingar inom två timmar. Klicka på någon av knapparna till höger för att komma till deras hemsida.

Varför lagerbolag?

När du köper ett lagerbolag köper du ett skal av ett aktiebolag, det vill säga ett nyregistrerat aktiebolag som inte har haft någon verksamhet och som varken är registrerat för moms eller F-skatt.
Skillnaden mellan köp av ett lagerbolag och att registrera ett nytt bolag via verksamt är att du får tillgång till ett organisationsnummer omgående.

Detta ingår
 • Biträde vid hela processen mot Bolagsverket, registrering av firma etc.
 • Protokoll från extra bolagsstämma
 • Verifikat och bokföringsanvisning för aktiebolagets första transaktioner
 • Köpeavtal för aktiebolagets aktier
 • Bankfullmakt för att kunna sätta in aktiekapitalet
 • Protokoll från styrelsemöte
 • Generalfullmakt att företräda aktiebolaget direkt vid aktieöverlåtelse
 • Avräkningsnota för köpet av aktierna
 • Bolagsordning
 • Uppdaterad aktiebok avseende aktieägare
 • Stiftelseurkund
 • Bankkonto om så önskas
Visa merVisa mindre

Är du istället i behov av att avveckla ditt bolag?

Varför snabbavveckling?

Om du vill avveckla ett aktiebolag finns det fyra olika tillvägagångssätt; likvidation, fusion, konkurs och försäljning av bolaget.

Snabbavveckling är det enkla och prisvärda sättet att avveckla ett aktiebolag. Till skillnad från en vanlig likvidation betyder snabbavveckling att du får pengar direkt och slipper all administration. Bolagspartner garanterar att ditt bolag likvideras och aldrig säljs vidare.

Detta ingår
 • Garanti att bolaget likvideras
 • Omedelbar betalning av köpeskillningen
 • Kunden frånträder bolaget så fort dokument signeras och överlåtes
 • Avregistrering av F-skatt, moms och arbetsgivare
 • Bolagspartner ser till att bolaget lämnar framtida årsredovisningar, deklarationer, skattedeklarationer och kontrolluppgifter
Visa merVisa mindre

All information och text är hämtad från www.bolagspartner.se med reservation för ändringar på deras hemsida.