_

VILKA ÄR VI?

Livero Redovisningsbyrå är ett företag som erbjuder sina kunder tjänster inom bokföring, löneredovisning, upprättande av bokslut och årsredovisning, mer avancerade ekonomi- och skattekonsultationer. Vi ser till att korrekt bokföring och redovisning ger tillförlitlig information om företaget, så att både de interna och externa redovisningsbehoven tillgodoses. Ibland kopplas vi in för att rationalisera en eller flera av företagets administrativa rutiner, eller för att ge strategiska råd. Vi kan även ta hand om hela företagets ekonomifunktion.

  • Bokföring
  • Löneadministration
  • Bokslut
  • Rådgivning
  • Starta bolag
  • Avveckla bolag
2010
2012
2017
2018
2021

Livero Redovisning bildas med huvudsyfte att bistå små företagare redovisningstjänster. Byråns grundare har i vision att kunna stödja företagare i de ekonomiska processer och dess samband med den löpande verksamheten.

År 2012 ombildades verksamheten till ett aktiebolag i takt med verksamhetens tillväxt.

2017 var ett viktigt år för digitaliseringen i byrån som under detta år etablerade sig på marknaden. Flera medarbetare anlitades och målet var att fortsätta växa. Byråns personal blir kärnan i verksamheten.

Under 2018 inledde Livero Redovisning samarbeten med ett flertal medelstora företag, vilket så småningom resulterade i att deras ekonomiska redovisning övergick till att hanteras av oss.

Målet är att expandera både inom antalet kunder och i anställda. Vi jobbar mycket med digitalisering och automatisering av nya rutiner. Utveckling av hemsidan är ett steg i den riktning, där våra kunder ska kunna ta del av sina rapporter på ett enkelt sätt.

_

TEAMET PÅ LIVERO REDOVISNING

_

GRUNDARE & PERSONALANSVARIG

 

Rodi

Hammo

SENIOR REDOVISNINGSKONSULT

 

Christian

Auodo

SENIOR REDOVISNINGSKONSULT &
MARKNADSANSVARIG

Sally

Shamon

JUNIOR REDOVISNINGSKONSULT

 

Sara

Adamo

EKONOMI-

ASSISTENT

 

Viktoria

Shapoval