Våra tjänster

Vi hjälper dig med allt från ditt val av bolagsform och att starta bolag till årsbokslut och deklarationer. När du lägger ut din redovisning och administration hos oss får du tid över till ditt företags kärnverksamhet. Vi arbetar i webbaserade ekonomisystem som ger er full access och kontroll via Internet om ni vill.

Vår kärnverksamhet är att vara företagets hela ekonomiavdelning, löneavdelning och administrativ avdelning. Eftersom vi arbetar i webbaserade system har ni alltid möjlighet att aktivt ta del av all adminstration även hos Er som kund. Vi arbetar också aktivt som ekonomiskt bollplank och med rådgivning för att du som företagare ska få ut maximalt av ditt egna företagande. Du kan anlita oss under en längre tid eller för en kortare period, till exempel när årsbokslutet ska göras. Vi jobbar även med konsultuppdrag på plats hos våra kunder.

Det här är ett axplock av vad vi kan hjälpa ditt företag med:

 • Löpande bokföring
 • Ekonomisk rådgivning
 • Betalservice
 • Faktureringsservice
 • Kund- och Leverantörsreskontror
 • Avstämningar
 • Löneservice
 • Momsredovisningar/Skattedeklarationer
 • Likviditetsplanering
 • Budgetering
 • Rapportering
 • Myndighetskontakter
 • Månadsbokslut
 • Årsbokslut
 • Deklarationer för både företag och privatpersoner

MomsdeklarationsombudNär du startar aktiebolag eller filial behöver du fortfarande utse en revisor. Vi har ett stort kontaktnät av revisorer som vi jobbar med och som vi rekommenderar.Enligt ett förslag från justitiedepartementet ska reglerna om revisionsplikt EU-anpassas vilket innebär att cirka 4 procent av Sveriges aktiebolag kommer att vara revisionspliktiga. Förslaget träder troligen ikraft under 2010.Vi är medlemmar i SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Och håller oss uppdaterade om nya lagar enligt de regler som SRF har fastställt angående aktualitetsutbildning.

Se över företagets framtida utveckling både ekonomiskt och verksamhetsmässigt