Vi på Livero Redovisningsbyrå

Erbjuder även ekonomisk rådgivning till både dig som är etablerad företagare och entreprenör eller inför uppstart av ny verksamhet eller företag. Ni behöver inte vara kund hos oss för att ta del av ett rådgivningstillfälle med vår ekonomiska rådgivare.

Vid ett rådgivningstillfälle kan behovet vara:

  •  Se över företagets lönsamhet
  • Se över företagets framtida utveckling både ekonomiskt och verksamhetsmässigt
  • Att behöva en ekonomisk samtalspartner och stöd för både företagets ekonomi och företagarens privata ekonomi
  • Att se över för och nackdelar med befintlig företagsform.
  • Det kan finnas skattemässiga fördelar att ombilda från t ex Handelsbolag och enskild firma till aktiebolag.
  • Ett aktivt engagemang i den egna verksamheten tillsammans med ekonomisk rådgivning ger ett positivt resultat i form av bättre lönsamhet och en medvetenhet om vilken företagsform som passar bäst för att få maximalt vinstuttag med minsta möjliga skatt.Här finns det pengar att tjäna.
Se över företagets framtida utveckling både ekonomiskt och verksamhetsmässigt