Vi stödjer företag inom ekonomi och administration

Livero Redovisningsbyrå är ett företag som erbjuder sina kunder tjänster inom bokföring, löneredovisning, upprättande av bokslut och årsredovisning, mer avancerade ekonomi- och skattekonsultationer. Vi ser till att korrekt bokföring och redovisning ger tillförlitlig information om företaget, så att både de interna och externa redovisningsbehoven tillgodoses. Ibland kopplas vi in för att rationalisera en eller flera av företagets administrativa rutiner, eller för att ge strategiska råd. Vi kan även ta hand om hela företagets ekonomifunktion.

”Det är skönt när bokföringen är i ordning och Skatteverket är nöjda”

Är du missnöjd med din nuvarande bokföringsbyrå?

Anser du att du betalar för mycket för företagets bokföring/redovisning?

Du kan inte nå din bokföringsbyrå eller känner att du inte får tillräckligt med information?

Hör av Er till oss vi ser fram emot en förutsättninglös möte där vi kan lära känna ditt företag.

Se över företagets framtida utveckling både ekonomiskt och verksamhetsmässigt