Löner

Att arbeta med löner kan vara väldigt komplicerat, dessa kostnader är i stort sätt den största kostnadspost i alla verksamheter. Hos oss på Livero Redovisning får ni hjälp av kompetent personal som kan besvara Er frågor. Vissa av våra kunder arbetar själva med löneadministrationen men väljer att använda oss som stöd och support i arbetet.

I tjänsten löneadministration kan våra konsulter hjälpa Er med de årliga rapporteringar till myndigheter. Vi kan också erbjuda tjänster som anställningsavtal.