Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifter, summa: 31,42 %

Sjukförsäkringsavgift

4,35 %

Arbetsskadeavgift

0,20 %

Arbetsmarknadsavgift

2,64 %

Allmän löneavgift

10,72 %

Ålderspensionsavgift

10,21 %

Efterlevandepensionsavgift

0,70 %

Föräldraförsäkringsavgift

2,60 %

Egenavgifter – enskild firma & handelsbolag

Egenavgifter, summa:
28,97 %

Sjukförsäkringsavgift

(7 karensdagar) 4,44 %

Arbetsskadeavgift

0,20 %

Arbetsmarknadsavgift

0,10 %

Allmän löneavgift

10,72 %

Ålderspensionsavgift

10,21 %

Efterlevandepensionsavgift

0,70 %

Föräldraförsäkringsavgift

2,60 %

Schablonavdrag

Du som är född mellan 1950 och 1988 betalar ett schablonavdrag på 25 procent. I övrigt gäller specifika schablonavdrag beroende på när du är född, se tabell nedan.

Basbelopp

Inkomstbasbelopp

61.500 kr

Prisbasbelopp

44 800 kr

Förhöjt prisbasbelopp

45 700 kr

Gåvor till anställda (belopp inklusive moms)

Julgåva

450 kr

Jubileumsgåva

1.350 kr

Minnesgåva

15.000 kr

Inkassoavgifter

Förseningsavgift

450 kr

Påminnelseavgift

60 kr

Inkassoarvode

180 kr

Amorteringsplan

170 kr

Amorteringsavisering

60 kr/avi

Arvode bet.föreläggande

380 kr

Ans. bet.föreläggande

300 kr

Arvode handräckning

420 kr

Ans. handräckning

300 kr

Kostnad verkställighet

600 kr/år

Inkomst av näringsverksamhet 2017 (inkomstår 2016 inom parentes)

Periodiseringsfond, enskild firma & handelsbolag

30 %

Periodiseringsfond, aktiebolag & stiftelse

25 %

Positiv räntefördelning

6,27 % (6,65 %)

Negativ räntefördelning

1,50 % (1,65 %)

Expansionsfondsskatt

22 %

Bolagsskatt (aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och livförsäkringsföretag)

22 %

Schablonavdrag egenavgifter

25 %

Schablonavdrag löneskatt

20 %

Kostförmåner

Frukost

45 kr

Lunch/Middag

90 kr

Helt fri kost

225 kr

Milersättning

Egen bil

18,50 kr/mil

Tjänstebil Bensin

9,50 kr/mil

Tjänstebil Disel

6,50 kr/mil

Momssatser

25 %

(20 % av priset) den generella skattesatsen

12 %

(10,71 % av priset) t ex livsmedel, restaurangtjänster

6 %

(5,66 % av priset) t ex persontransporter, böcker

Representation (momsavdrag)

Intern representation: (lunch, middag, supé) 300 kr (exl moms)

Extern representation: (lunch, middag, supé) 300 kr (exl moms)

Räntor i procent

Dröjsmålsränta (referensränta + 8,00 %)

200 kronor

Statslåneräntan (genomsnitt 2016)

0,34 %

Referensränta (2017-01-01)

–0,50 %

Reporänta (2017-02-22)

–0,50 %

Sjukförsäkring och pension

Högsta sjukpenninggrundande inkomst 2017

336 000 kr

Högsta föräldrapenning 2017

448 000 kr

Högsta pensionsgrundande inkomst 2017

461 250 kr / år eller
38 438 kr / månad

Lägsta sjukpenninggrundande inkomst 2017

10 800 kr

Sjuklön

Dag 1 (karensdag)

0 %

Dag 2 – 14

80 %

Dag 15 –

Sjukpenning från Försäkringskassan. Läs mer hos Försäkringskassan.

Brytpunkt för statlig inkomstskatt (fastställd förvärvsinkomst 2017)

20 % statlig skatt

452 100 kr

25 % statlig skatt

651 700 kr

Traktamente inom Sverige

Hel dag

220 kr

Halv dag och natt

110 kr

Se över företagets framtida utveckling både ekonomiskt och verksamhetsmässigt