Bokföring

Hos oss på Livero Redovisning sker den löpande bokföring på digitalt strukturerat sätt.

Vi strävar efter att våra kunder skall slippa inlämning av papper och pärmar vid varje månadsskifte. Våra kunder behöver skicka in materialet digitalt och tar vi hand om.

Läs mer om detta under ”Bokföring Online”

”Digitaliserad Bokföring är framtida lösningen”

I den löpande bokföringsarbetet strävar vi på Livero Redovisning att underlätta för våra kunder att spara tid. Målet är att kunder skall fokusera på det de är bäst på att göra, d v s driva samt utveckla sina verksamheter. Hos våra redovisningskonsulter får du alltid kompetent hjälp med redovisning. Våra redovisningskonsulter rapporterar månadsvis preliminära balans- och resultatrapporter med anledning till att kunder skall få kännedom av bolagens ekonomiska ställning.

Hos Livero Redovisning sker månatliga avstämningar av den löpande bokföring, de deklarationer som består av moms, personalkällskatt samt arbetsgivaravgifter är kvalitetssäkrade innan de rapporteras till skatteverket. Känslan av trygghet är givetvis det viktigaste med samarbete med kunder.