Bokföring

Hos oss på Livero Redovisning sker den löpande bokföring på digitalt strukturerat sätt

Vi strävar efter att våra kunder skall slippa inlämning av papper och pärmar vid varje månadsskifte. Våra kunder behöver skicka in materialet digitalt och tar vi hand om.

Läs mer om detta under ”Bokföring Online”

”Digitaliserad Bokföring är framtida lösningen”

I den löpande bokföringsarbetet strävar vi på Livero Redovisning att underlätta för våra kunder att spara tid. Målet är att kunder skall fokusera på det de är bäst på att göra, d v s driva samt utveckla sina verksamheter. Hos våra redovisningskonsulter får du alltid kompetent hjälp med redovisning. Våra redovisningskonsulter rapporterar månadsvis preliminära balans- och resultatrapporter med anledning till att kunder skall få kännedom av bolagens ekonomiska ställning.

Hos Livero Redovisning sker månatliga avstämningar av den löpande bokföring, de deklarationer som består av moms, personalkällskatt samt arbetsgivaravgifter är kvalitetssäkrade innan de rapporteras till skatteverket. Känslan av trygghet är givetvis det viktigaste med samarbete med kunder.

 

Löner

Att arbeta med löner kan vara väldigt komplicerat, dessa kostnader är i stort sätt den största kostnadspost i alla verksamheter

Hos oss på Livero

Redovisning får ni hjälp av kompetent personal som kan besvara Er frågor. Vissa av våra kunder arbetar själva med löneadministrationen men väljer att använda oss som stöd och support i arbetet.

I tjänsten löneadministration kan våra konsulter hjälpa Er med de årliga rapporteringar till myndigheter. Vi kan också erbjuda tjänster som anställningsavtal.

Bokslut och Deklaration

Livero Redovisning kan genomföra kvartal- halvårs- eller årsbokslut

Vi arbetar oberoende av vilken revisionsbyrå som kunden väljer. Att välja regelverk kan vara invecklat, vi kan hjälpa Er med att fastställa beslutet för dit bolag, vi håller ständigt dialog med Er revisor kring bolaget och dess tillväxt. Redovisningskonsulten hos oss på Livero Redovisning håller personlig kontakt med kunden för att kunna se över dem bästa förutsättningar i bokslutsarbetet med gällande lager och regler. Årsredovisningen fullföljs efter att bokslutet är klar, Bolagets deklaration upprättas varefter att årsredovisningen är klar och fastställd av oss eller Kundens revisor.

Löneadministration


VÅRA TJÄNSTER

Vi hjälper dig med allt från ditt val av bolagsform och att starta bolag till årsbokslut och deklarationer

När du lägger ut din redovisning och administration hos oss får du tid över till ditt företags kärnverksamhet. Vi arbetar i webbaserade ekonomisystem som ger er full access och kontroll via Internet om ni vill. Vår kärnverksamhet är att vara företagets hela ekonomiavdelning, löneavdelning och administrativ avdelning. Eftersom vi arbetar i webbaserade system har ni alltid möjlighet att aktivt ta del av all adminstration även hos Er som kund.

75 %
40 %
96 %

Vi stödjer företag inom ekonomi och administration

Livero Redovisningsbyrå är ett företag som erbjuder sina kunder tjänster inom bokföring, löneredovisning, upprättande av bokslut och årsredovisning, mer avancerade ekonomi- och skattekonsultationer.